Admiral Nevelskoy Maritime State University

Verkhneportovaya 50A St., office #258
Vladivostok
690059
Email: vita_yurchik@mail.ru
Phone: +79146847438