The Japan Machinery Federation

5-8 Shiba-Koen,
3-Chome Minato-ku
Tokyo