Tianjin University

No.92 Weijin Road, Nankai District
Tianjin
300072
Email: qnwu2014@163.com
Phone: 15822017008
Main Contact: Wu Qunan