TOKAI UNIV.SAPPORO LIB

1-1-1 MINAMI-NO-SAWA 5JO
MINAMI-KU SAPPORO 005-0825
HOKKAIDO
005-0825